Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer info

Kwaliteit in accountancy en fiscaliteit

We begeleiden onze cliënten bij tal van fiscale, economische en juridische aangelegenheden.

We richten onze focus op volgende accountancy-diensten:

  • Het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening
  • Het geven van advies op boekhoudrechtelijk, fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak en inzake successieplanning
  • Het opstellen en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BTW
  • Oprichten, omzetten, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
  • Bijstaan en verdedigen van de cliënt bij fiscale controles
  • Gerechtelijke opdrachten als gerechtsdeskundige


Johan De Leenheer

Pascale De Leenheer

Eveline Platteeuw

Frédérique Heemers

Deel uitmaken van dit team? Contacteer ons hier.

Boekhoudkundige en fiscale info


Lager voordeel gratis woning

De administratie laat via een circulaire (Circulaire 2018/C/57 dd. 15.05.2018) weten dat zij zich neerlegt bij de rechtspraak en dat het voordeel gratis woning dan toch voordeliger berekend mag worden.  Zij aanvaardt, in afwachting van een reglementaire wijziging, dat het voordeel gratis woning berekend mag worden op het geïndexeerd KI x 100/60, ongeacht de persoon die het onroerend goed ter beschikking stelt.  Dit was echter een tijdelijke oplossing.  Inmiddels werd beslist dat het belastbaar voordeel alle aard in alle gevallen gelijk zal zijn aan 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met de vermenigvuldigingsfactor 2, ongeacht of het voordeel wel of niet verstrekt wordt door een rechtspersoon en wellicht eveneens ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen.  Er is echter nog niets beslist vanaf wanneer de formule zal gelden.


Kwartaalvoorschotten BTW worden afgeschaft

De Minister van Financiën schaft betalingen van de kwartaalvoorschotten af. De kwartaalaangever zal wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is voor zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar. Het KB zal op korte termijn worden gepubliceerd en voorziet in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017.


Verhoogde BTW-vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen

Het KB van 18 december 2015 laat de wet van 6 december 2015 tot wijziging van het BTW-wetboek in werking treden op 1 januari 2016.

Deze wet verhoogde de omzetdrempel voor het toepassen van de "kleine ondernemingsregel" inzake BTW tot 25.000 EUR.

Daardoor kunnen voortaan meer ondernemingen kiezen voor een vrijstelling van btw." Zowel starters als gevestigde kmo's kunnen bij ons terecht "

" We begeleiden onze cliënten bij fiscale, economische en juridische aangelegenheden "

" Welkom op de website van het accountantskantoor De Leenheer & Co "