Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer info

Uw partner in boekhouding, fiscaliteit en bedrijfsadvies

We richten onze focus op volgende accountancy-diensten:

  • Het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening
  • Het geven van advies op boekhoudrechtelijk, fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak en inzake successieplanning
  • Het opstellen en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BTW
  • Oprichten, omzetten, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
  • Bijstaan en verdedigen van de cliënt bij fiscale controles
  • Bijstaan van de cliënt bij het opstellen van een financieel plan
  • Gerechtelijke opdrachten als gerechtsdeskundige


Johan De Leenheer

Pascale De Leenheer

Eveline Platteeuw

Frédérique Heemers

Deel uitmaken van dit team? Contacteer ons hier.

Boekhoudkundige en fiscale info


BTW-decembervoorschot

Niet alleen maandaangevers, maar ook kwartaalaangevers moeten uiterlijk 24 december 2018 een decembervoorschot betalen.  Maandaangevers moeten desgevallend in december 2 BTW-betalingen verrichten : de verschuldigde BTW over de maand november 2018 (te betalen vóór 20 december 2018) én het BTW-decembervoorschot (te betalen vóór 24 december 2018).  Gezien kwartaalaangevers sinds 2017 geen maandelijkse voorschotten meer moeten betalen, zijn zij, zoals de maandaangevers, verplicht om éénmalig in december een decembervooorschot betalen.  Dit voorschot heeft betrekking op de BTW van het vierde kwartaal 2018.


Lager voordeel gratis woning

De administratie laat via een circulaire (Circulaire 2018/C/57 dd. 15.05.2018) weten dat zij zich neerlegt bij de rechtspraak en dat het voordeel gratis woning dan toch voordeliger berekend mag worden.  Zij aanvaardt, in afwachting van een reglementaire wijziging, dat het voordeel gratis woning berekend mag worden op het geïndexeerd KI x 100/60, ongeacht de persoon die het onroerend goed ter beschikking stelt.  Dit was echter een tijdelijke oplossing.  Inmiddels werd beslist dat het belastbaar voordeel alle aard in alle gevallen gelijk zal zijn aan 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met de vermenigvuldigingsfactor 2, ongeacht of het voordeel wel of niet verstrekt wordt door een rechtspersoon en wellicht eveneens ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen.  Er is echter nog niets beslist vanaf wanneer de formule zal gelden.


Kwartaalvoorschotten BTW worden afgeschaft

De Minister van Financiën schaft betalingen van de kwartaalvoorschotten af. De kwartaalaangever zal wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is voor zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar. Het KB zal op korte termijn worden gepubliceerd en voorziet in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017." Onze visie : wij zijn uw PARTNER : Professioneel, Accuraat, Respectvol, Transparant, Nauwkeurig, Efficiënt, Raadgever "

" Zowel starters als gevestigde kmo's kunnen bij ons terecht "

" Welkom op de website van het accountantskantoor De Leenheer & Co "