Wij maken gebruik van cookies

De website van De Leenheer maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer Info

Uw partner in boekhouding, fiscaliteit en bedrijfsadvies

We richten onze focus op volgende accountancy-diensten:

  • Het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening
  • Het geven van advies op boekhoudrechtelijk, fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak en inzake successieplanning
  • Het opstellen en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BTW
  • Oprichten, omzetten, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
  • Bijstaan en verdedigen van de cliënt bij fiscale controles
  • Bijstaan van de cliënt bij het opstellen van een financieel plan
  • Gerechtelijke opdrachten als gerechtsdeskundige


Johan De Leenheer

Pascale De Leenheer

Eveline Platteeuw

Stefanie Verhamme

Lucas Decock

Ingrid Teirlinck

Jij? Solliciteer nu!

Deel uitmaken van dit team? Contacteer ons hier.

Boekhoudkundige en fiscale info


Nieuw in 2020

Op 1 januari 2020 treedt de tweede fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in.  Dit houdt in dat het belastingtarief verder daalt naar 25%.  De aanvullende crisisbijdrage wordt geschrapt.  KMO's betalen bijgevolg 20% op de eerste 100.000 EUR winst en 25% op de winst daarboven.  Eveneens is het niet meer mogelijk om degressief af te schrijven en moeten de afschrijvingen ook voor KMO's pro rata berekend worden.  Bijkomend daalt het tarief van de investeringsaftrek terug naar 8% en zijn de wettelijke verhogingen, aangerekend bij het niet tijdig betalen van de sociale bijdragen, niet langer aftrekbaar.

 


Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) omvat de meest grondige hervorming van het Belgisch Vennootschaps- en Verenigingsrecht sinds 1935. Het WVV is op 1 mei 2019 in werking getreden. Bijgevolg is de oprichting van elke nieuwe vennootschap onmiddellijk onderheving aan de bepalingen van het nieuwe WVV. Bestaande vennootschappen moeten vóór 01.01.2024 hun statuten aanpassen aan het nieuwe WVV.

Voor alle vennootschappen zijn de zogenoemde 'dwingende bepalingen' van kracht vanaf 01.01.2020.

In bijlage vindt u alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.


Wijziging procedure voorafbetalingen vanaf inkomstenjaar 2019.

De voorafbetalingen voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren gestort worden op een nieuw rekeningnummer op naam van het Inningscentrum-dienst Voorafbetalingen : BE61 6792 0022 9117.  Ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar en die een voorafbetaling doen na 31/12, maar nog steeds voor aanslagjaar 2019, moeten blijvend storten op het bestaand rekeningnummer BE20 6792 0023 3056 van dienst Voorafbetalingen-vennootschappen.  Pas wanneer deze vennootschappen een eerste voorafbetaling doen voor aanslagjaar 2020, moeten ze gebruik maken van het nieuw rekeningnummer.

Eveneens wordt de gestructureerde mededeling gewijzigd voor natuurlijke personen en zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen.  Op de betalingsuitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf inkomstenjaar 2019 verstuurd worden, zal reeds de nieuwe gestructureerde mededeling vermeld staan.  Voor ondernemingen verandert niets aan de gestructureerde mededeling." Fiscaliteit is fun "

" Onze visie : wij zijn uw PARTNER : Professioneel, Accuraat, Respectvol, Transparant, Nauwkeurig, Efficiënt, Raadgever "

" Zowel starters als gevestigde kmo's kunnen bij ons terecht "

" Welkom op de website van het accountantskantoor De Leenheer & Co "